Hem

Publicerat: 2022-04-19 13:26:37

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Streamify AB: Streamifys valberedning föreslår två nyval till styrelsen

Aktieägarna i mjukvaruplattformen Streamify kallas till årsstämma fredagen den 20 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Valberedningen föreslår nyval av Pontus Hymér och Lise Alm som styrelseledamöter. Peter Nyström och Hans Åsling har avböjt omval.

Omval föreslås av styrelseordförande Lars Ekström och styrelseledamöterna Johan Klitkou och Michal Kalinowski.

Läs mer om Streamify AB