Hem

Publicerat: 2022-04-22 08:14:20

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om OptiMobile AB: Optimobile tar upp lån på 660 000 kronor

Telekombolaget Optimobile har beslutat att uppta lån om totalt 660 000 kronor. Motivet är att tillföra rörelsekapital för att utvärdera alternativa finansieringsmöjligheter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har identifierat nya marknader på vilka bolagets VoIP-kompetens och befintliga plattform kan erbjudas. Dessa tjänster, kommer till skillnad från tidigare tjänster lanseras under egna varumärken och ha ett globalt fokus, detta för att ha större kontroll på funktionalitet, distribution och marknadsföring.

Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för lånen är marknadsmässiga. Lånen löper med en årlig ränta om 8 procent och löper till och med den 30 september i år. Lånen kan kvittas mot teckningskurs i samband med en eventuell emission.

Läs mer om OptiMobile AB