Hem

Publicerat: 2022-04-26 10:29:37

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PEPTONIC Medical AB: Peptonic Medical kallar till årsstämma den 24 maj

Aktieägarna i forskningsbolaget Peptonic Medical kallas till årsstämma tisdagen den 24 maj i Bromma.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas.

Hela den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Hans von Celsing och styrelseledamöterna Leni Ekendahl, Marianne Östlund och Anna Tenstam avböjer omval.

Valberedningen föreslår därför nyval av styrelseordförande Jan Bardell och styrelseledamöterna Susanne Axelsson, Lena Munkhammar och Anders Norling. Styrelseförslaget är känt sedan tidigare.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 240 miljoner och högst 960 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Läs mer om PEPTONIC Medical AB