Publicerat: 2022-04-27 10:47:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amhult 2 AB: Amhult 2 ökar förvaltningsresultatet i första kvartalet - perioden löpt på som planerat

Fastighetsbolaget Amhult 2 redovisar ett ökat förvaltningsresultat under första kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna steg till 18,0 miljoner kronor (14,3), en ökning med 25,9 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 13,4 miljoner kronor (10,8), en ökning med 24,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 10,1 miljoner kronor (7,7), en ökning med 31,2 procent mot föregående år.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till noll kronor, i likhet med motsvarande kvartal i fjol.

Resultatet efter skatt blev 8,0 miljoner kronor (6,0), en ökning med 33,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,17 kronor (0,88), vilket innebär en ökning med 33,0 procent mot föregående år.

"Perioden har löpt som planerat. Byggnationen av kvarteret Spitfire framskrider och uthyrningsprocessen för dessa 75 lägenheter och fem radhus har påbörjats", skriver bolaget i delårsrapporten.

"Bolaget har under årets inledande månader aviserats om stigande priser gällande ett flertal kategorier och de största höjningarna har indikerats för tungt byggmaterial och därefter höjningar för trävaror och skivmaterial. Viktiga faktorer för dessa höjningar är fortsatt stigande råvarukostnader eller balanserade råvarupriser på mycket höga nivåer samt fortsatt global obalans i tillgång och efterfrågan för vissa komponenter, kemikalier etc. De höjda energipriserna på primärt gas samt priserna på elektricitet och olja som också har stigit snabbt. Det återstår att se vilka effekter det får för Amhult 2:s fortsatta utveckling på kort och lång sikt, och är ett viktigt arbete för styrelsen att kommande månader utvärdera", skriver bolaget.


Amhult 2, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Hyresintäkter 18,0 14,3 25,9%
Driftöverskott 13,4 10,8 24,1%
Förvaltningsresultat 10,1 7,7 31,2%
Nettoresultat 8,0 6,0 33,3%
Resultat per aktie, kronor 1,17 0,88 33,0%

Läs mer om Amhult 2 AB