Hem

Publicerat: 2022-05-12 07:44:30

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PEPTONIC Medical AB: Peptonic Medical minskar omsättning - förbättrade bruttomarginalen

Forskningsbolaget Peptonic Medical minskade omsättningen och resultatet i det första kvartalet.

Omsättningen sjönk 21,9 procent till 8,9 miljoner kronor (11,4). Kina påverkade fjolårets siffror och justeras detta var omsättningen ned med 3 procent. I kvartalstakt var försäljningen upp med 58 procent.

Bruttovinsten blev 5,6 miljoner kronor (6,6), med en bruttomarginal på 62,9 procent (57,9).

Rörelseresultatet blev -10,9 miljoner kronor (-6,4).

Resultatet före och efter skatt var -11,3 miljoner kronor (-6,5). Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,03).

"Ett stort fokus i kvartalet har legat på att inkorporera CommonSense i bolagets affär genom att motivera och säkra personal i Israel samt säkra commitment från leverantörer och kunder", uppger vd Erik Sundquist.

Faktureringen av CommonSense produkter uppgick i kvartalet till 2,1 miljoner kronor, upp från 0,6 miljoner i det fjärde kvartalet. Försäljningen skedde i USA och Europa och förväntas fortsätta öka i nästkommande kvartal. CommonSense har bytt namn till Peptonic Medical Israel.

Företaget har även genomfört besparingar som kommer att banta kostnaderna med 11 miljoner kronor per år. Detta har uppnåtts genom synergier samt ett fokus på mindre antal marknader. Framöver kommer bolaget att satsa på en säljresurs i Sverige och en resurs som stöttar partneraffärer utanför Norden och USA.


Peptonic Medical, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 8,9 11,4 -21,9%
Bruttoresultat 5,6 6,6 -15,2%
Bruttomarginal 62,9% 57,9%
Rörelseresultat -10,9 -6,4
Resultat före skatt -11,3 -6,5
Nettoresultat -11,3 -6,5
Resultat per aktie, kronor -0,06 -0,03

Läs mer om PEPTONIC Medical AB