Hem

Publicerat: 2022-05-17 08:14:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Ectin Research AB: Ectin Research rapporterar små resultatförändringar i Q1

Läkemedelsbolaget Ectin Research redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten ökade marginellt under perioden.

Rörelseresultatet blev -2,1 miljoner kronor (-2,0).

Resultatet efter skatt blev -2,1 miljoner kronor (-2,0), och per aktie -0,17 kronor (-0,39).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,9 miljoner kronor (-0,9).

Likvida medel uppgick till 24,9 miljoner kronor (1,1).

"Ectin erhöll under första kvartalet 2022 godkännande från Etikprövningsmyndigheten
att genomföra en kombinerad fas I/II prövning av bolagets läkemedelskandidat för behandling
av metastaserad urotelial blåscancer. Studien förväntas starta under andra kvartalet och
målsättningen att rapportera resultat från studiens första del (fas I) i slutet av Q4 kvarstår", heter det i en sammanfattning av kvartalet.

Det uppges också att bolaget har inlett ett uppdragsforskningsavtal med Sahlgrenska akademin, Go¨teborgs Universitet. Syftet med detta är att prekliniskt undersöka ifall Ectins cancerbehandling MFA-370 ocksa° kan anva¨ndas fo¨r behandling av ytterligare cancerindikationer.


Ectin Research, Mkr Q1-2022 Q1-2021
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -2,1 -2,0
Nettoresultat -2,1 -2,0
Resultat per aktie, kronor -0,17 -0,39
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,9 -0,9
Likvida medel 24,9 1,1

Läs mer om Ectin Research AB