Hem

Publicerat: 2022-05-19 15:27:26

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Medimi AB: Teckningskursen för Medimis teckningsoptioner TO5 sätts till 0,18 kronor

Medicinteknikbolaget Medimi har fastställt teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO5 till 0,18 kronor, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i aktien under mätperioden från och med den 5 maj 2022 till och med den 18 maj 2022. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO 5 pågår från och med den 19 maj 2022 till och med den 2 juni 2022. Sista handelsdag med optionerna är den 31 maj.

Vid fullt utnyttjande tillförs bolaget 6,2 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs mer om Medimi AB