Hem

Publicerat: 2022-05-20 08:16:21

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Umida Group AB: Umida vände till rörelseförlust i Q1 - omsättningen ökade

Dryckesföretaget Umida redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Samtidigt visade rörelseresultatet förlust mot föregående periods vinst.

Nettoomsättningen exklusive punktskatter steg 14 procent till 13,0 miljoner kronor (11,4). Detta var sjätte kvartalet i rad som bolaget uppvisar en högre försäljning mot fjolårsperioden.

Ebitda-resultat blev -1,5 miljoner kronor (0,4).

Rörelseresultatet blev -1,9 miljoner kronor (0,1).

"Vi har högre kostnader jämfört med samma kvartal föregående år vilket är härlett till vår tillväxtresa och inte minst vår lansering av KISS-produkterna i USA. De ökade kostnaderna gör att vårt resultat är något svagare jämfört med föregående år men detta är något som ligger i linje med vår prognos för helåret", säger vd Filip Lundquist.

Resultatet före skatt var -1,7 miljoner kronor (0,1).

Resultatet efter skatt blev -1,7 miljoner kronor (0,1).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -2,7 miljoner kronor (-2,6).

Umida-chefen nämner i rapporten också utmaningarna kring logistiken.

"För oss är vi främst drabbade på logistiksidan och lyckligtvis inte så drabbade på produktkostnadssidan. En utmaning som drabbar oss är tillgängligheten av insatskomponenter som glas, burkar, etiketter och kapsyler. Vi tvingas idag jobba med längre framförhållning och reservera vårt behov för många månader framöver vilket också sätter utmaningar i likviditeten.
Bristen på insatskomponenter gör också att vi har mindre flexibilitet vid försäljningsförändringar. Vi jobbar nära alla våra leverantörer och har under det första kvartalet löst alla de utmaningar som uppkommit", säger Lundquist.


Umida, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 13,0 11,4 14,0%
EBITDA -1,5 0,4
EBITDA-marginal 3,5%
Rörelseresultat -1,9 0,1
Rörelsemarginal 0,9%
Resultat före skatt -1,7 0,1
Nettoresultat -1,7 0,1
Kassaflöde från löpande verksamhet -2,7 -2,6

Läs mer om Umida Group AB