Hem

Publicerat: 2022-05-20 08:17:33

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Envirologic AB: Envirologics omsättning ökar - förlusten minskat

Tvättrobotsbolaget Envirologic ökade omsättningen under första kvartalet jämfört med samma period året innan och lyckades sänka nettoförlusten.

Omsättningen steg 35,9 procent till 10,6 miljoner kronor (7,8). Brist på arbetskraft inom lantbruket sägs gynna en utveckling mot ökad automatisering.

Resultatet före skatt var -0,3 miljoner kronor (-0,8).

- Som en konsekvens av ökande priser på insatsvaror såsom spannmål (foder), energi och drivmedel ser vi att våra kunders ekonomiska situation på flera marknader försämrats och därmed i vissa fall investeringsviljan i det korta perspektivet, kommenterar vd Martin Pamrin som fortsätter:

Vi ser också att tillgången till material och komponenter i vår produktion försämrats, något som vi arbetar intensivt med att bemöta för att kunna hålla nere leveranstider mot våra kunder samt våra produktionskostnader

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,06).

Likvida medel uppgick till 8,6 miljoner kronor (10,3).


Envirologic, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 10,6 7,8 35,9%
Resultat före skatt -0,3 -0,8
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,06
Likvida medel 8,6 10,3 -16,5%

Läs mer om Envirologic AB