Hem

Publicerat: 2022-05-20 08:44:56

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Ortoma AB: Ortoma rapporterar något ökad rörelseförlust i Q1

Medicinteknikbolaget Ortoma redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -3,1 miljoner kronor (-2,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,15 kronor (-0,14).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,2 miljoner kronor (-1,5).

Likvida medel uppgick till 6,1 miljoner kronor (40,9).

Bolaget har under perioden tecknat avtal med Johnson & Johnson K.K. för exklusiva distributionsrättigheter i Japan av modulen för höftledsplastiker - OTS Hip. Produkten har dock en global potential vilket innebär att bolaget även tittar på andra marknader, enligt vd Linus Byström.

"Vi arbetar för att expandera distributionen av denna modul till andra marknader med Johnson & Johnson eller andra strategiska samarbetspartners. Marknader där vi ser stor potential för produkten innefattar USA, Europa och Australien/Nya Zeeland", säger Ortoma-chefen.

Vad gäller regulatoriska godkännanden för OTS Hip i Japan har bolaget under kvartalet erhållit certifiering för modulen.

"Under samma kvartal (Q4-21) lämnade vi in den regulatoriska ansökan för modulen OTS Hip Guide. Under första kvartalet 2022 har vi systematisk arbetat med att besvara frågor från myndigheterna i Japan, och vi uppskattar att den ansökan beviljas under andra kvartalet 2022. Det innebär att pilotperioden för den kliniska utvärderingen av OTS Hip i Japan inleds under tredje kvartalet 2022. Därefter följer en lansering av OTS Hip i hela Japan", säger Byström.


Ortoma, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -3,1 -2,5
Resultat före skatt -3,1 -2,5
Nettoresultat -3,1 -2,5
Resultat per aktie, kronor -0,15 -0,14
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,2 -1,5
Likvida medel 6,1 40,9 -85,1%

Läs mer om Ortoma AB