Hem

Publicerat: 2022-05-20 08:54:19

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hamlet Pharma AB: Hamlet Pharma redovisar som väntat ingen omsättning - fokus på studie

Forskningsbolaget Hamlet Pharma redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Fokus ligger på företagets studie.

Rörelseresultatet blev -4,3 miljoner kronor (-2,3). Resultatet före skatt var -4,3 miljoner kronor (-2,3). Resultatet efter skatt blev -4,3 miljoner kronor (-2,3). Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor (-0,02).

"Hamlet Pharma har nått viktiga milstolpar under räkenskapsårets tredje kvartal 2021-2022. Vi har framgångsrikt slutfört doseskalationsdelen av den pågående kliniska studien rörande urinblåsecancer och har upptäckt betydligt starkare effekter på tumören hos patienterna
som fick ökande doser av Alpha1H", uppger ordförande Catharina Svanborg och CMO Mats Persson.

"Tumörerna påverkades kraftigt hos patienter som behandlades med fem gånger högre mängder Alpha1H utan att biverkningarna ökade. Dessa resultat är mycket uppmuntrande för vår fortsatta utveckling av det kliniska programmet", fortsätter duon.

Hamlet Pharma har intensifierat samarbetet med konsultorganisationer för att inleda diskussioner med EMA och FDA.

I juni börjar Martin Erixon som ny vd på bolaget.


Hamlet Pharma, Mkr Q3-2021/2022 Q3-2020/2021
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -4,3 -2,3
Resultat före skatt -4,3 -2,3
Nettoresultat -4,3 -2,3
Resultat per aktie, kronor -0,04 -0,02

Läs mer om Hamlet Pharma AB