Hem

Publicerat: 2022-05-20 16:31:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PharmaLundensis AB: Pharmalundensis styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i forskningsbolaget Pharmalundensis kallas till årsstämma torsdagen den 23 juni. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Arne Skogvall, Bo Wennergren, Björn Sivik, Staffan Skogvall och Stefan Ahlfors.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, motsvarande högst 40 miljoner aktier.

Läs mer om PharmaLundensis AB