Hem

Publicerat: 2022-05-24 08:11:13

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Transferator AB: Transferator ökar omsättning och nettoresultat under första kvartalet

Riskkapitalbolaget Transferator redovisar ökande omsättning och vinst under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg till 13,8 miljoner kronor (9,0). Den högre försäljningen förklaras dels av en ökad efterfrågan på lösningar för hantering av bränsle i spåren av Ukrainakriget och kraftigt stigande råvarupriser.

Ebitda-resultatet blev 2,4 miljoner kronor (0,9), med en ebitda-marginal på 17,4 procent (10,0).

Resultatet efter skatt blev 1,1 miljoner kronor (0,1).


Transferator, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 13,8 9,0 53,3%
EBITDA 2,4 0,9 166,7%
EBITDA-marginal 17,4% 10,0%
Nettoresultat 1,1 0,1 1 000,0%

Läs mer om Transferator AB