Hem

Publicerat: 2022-05-24 09:13:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SelectImmune Pharma AB (publ): Selectimmune Pharma ökar förlusten något i Q3 - planerad studie får grönt ljus

Forskningsbolaget Selectimmune Pharma redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Samtidigt ökade rörelseförlusten något.

"SelectImmune Pharma har gjort betydande framsteg under tredje kvartalet i räkenskapsåret 2021–2022. Företaget fokuserar på att driva viktiga kliniska prövningar genom Fas II, för att definiera cystits sjukdomsprocess hos patienter med återkommande sjukdom och potentialen hos interleukin-1 receptorantagonist (IL-1RA) för immunterapi i denna patientgrupp. Vi har fokuserat ytterligare om att sätta ramarna för en placebokontrollerad studie av blåssmärta; en patientgrupp där IL-1RA-behandling har visat lovande resultat", skriver ordförande Catharina Svanborg och vd Gabriela Godaly i rapporten.

Efter kvartalets utgång har svenska regulatoriska myndigheter godkänt en ansökan om att genomföra en placebokontrollerad studie av IL-1RA i denna patientgrupp.

Omsättningen uppgick till 0,0 miljoner kronor (0,0).

Rörelseresultatet blev -3,5 miljoner kronor (-2,4).

Resultatet före och efter skatt var också -3,5 miljoner kronor (-2,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,200 kronor (-0,135).

Likvida medel uppgick till 15,3 miljoner kronor (30,7).


Selectimmune Pharma, Mkr Q3-2021/2022 Q3-2020/2021 Förändring
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -3,5 -2,4
Resultat före skatt -3,5 -2,4
Nettoresultat -3,5 -2,4
Resultat per aktie, kronor -0,200 -0,135
Likvida medel 15,3 30,7 -50,2%

Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)