Hem

Publicerat: 2022-05-25 10:23:31

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Smoltek Nanotech: Smoltek fastställer teckningskurs och optionspremie inom incitamentsprogram

Nanoteknikbolaget Smoltek beslutade på årsstämman den 12 maj om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:1 till ledningspersoner och övriga anställda samt en emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025:2 till vissa styrelseledamöter inom ramen för två separata incitamentsprogram. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget meddelar att teckningskursen för teckningsoptionerna fastställts till 45,80 kronor per aktie och optionspremien har fastställts till 5,02 kronor per teckningsoption.

Läs mer om Smoltek Nanotech