Hem

Publicerat: 2022-06-03 07:58:03

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hamlet Pharma AB: Hamlet Pharma tillförs 5,8 miljoner kronor från nyttjande av TO 3B

Forskningsbolaget Hamlet Pharma meddelar att cirka 45 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO 3 B nyttjades för teckning av nästan 1,77 miljoner aktier. Teckningskursen var 3,28 kronor per aktie och bolaget tillförs cirka 5,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

- Vi är tacksamma att så många av våra aktieägare har valt att utnyttja teckningsoptionerna och fortsätter att följa den spännande utvecklingen, säger Catharina Svanborg, styrelseordförande och CMO för Hamlet Pharma.

Huvudägaren Linnane Pharma tecknade fullt ut sin andel i företrädesemissionen 2021 men hade inte möjlighet att utnyttja sina teckningsoptioner som motsvarade hälften av utgivna TO 3 B.

Läs mer om Hamlet Pharma AB