Hem

Publicerat: 2022-07-01 17:05:08

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PharmaLundensis AB: Pharmalundensis tillförs 25 000 kronor från utnyttjande av teckningsoptioner

Forskningsbolaget Pharmalundensis meddelar att utnyttjandeperioden för teckning av de teckningsoptioner som utgavs vederlagsfritt vid unitemissionen i juni 2019 nu har avslutats. Teckningsoptionerna gav rätt att teckna en ny aktie till kursen 1,80 kronor per aktie.

Trots att teckningskursen klart översteg marknadskurs inkom teckningar på 13 994 aktier för motsvarande 25 000 kronor. Bolaget har därefter 29,78 miljoner aktier utestående, enligt ett pressmeddelande.

Läs mer om PharmaLundensis AB