Hem

Publicerat: 2022-08-23 09:02:40

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Ectin Research AB: Små resultatförändringar för Ectin Research i andra kvartalet

Läkemedelsbolaget Ectin Research redovisar som väntat ingen omsättning under andra kvartalet. Rörelseförlusten ökade något.

"När vi sammanfattar det andra kvartalet för 2022 är det särskilt glädjande att alla regulatoriska
tillstånd erhållits för vår kombinerade fas I/II-studie i Sverige. Klinikförberedande aktiviteter har
varit vår viktigaste prioritering", kommenterar vd Anna Sjöblom-Hallén.

Rörelseresultatet blev -3,5 miljoner kronor (-2,3).

Resultatet efter skatt blev -3,5 miljoner kronor (-2,4).

"Under andra kvartalet kunde vi även meddela att Ectin har kontrakterat prövningsställen i Sverige och i Danmark. Efter att vi har genomfört SIV (Site initiation visit) kommer patientrekryteringen att inledas. Ectins verksamhet fortlöper enligt plan och vi bedömer att fas I-studien skall vara klar under slutet av 2022, varefter följer analys av resultatet från fas I-studien", fortsätter vd:n.

Resultat per aktie hamnade på -0,27 kronor (-0,47).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -6,2 miljoner kronor (-2,1).

Likvida medel uppgick till 18,8 miljoner kronor (5,4).

"Vi är stolta över att vi nu närmar oss inledningen av vår patientrekrytering och att
uppdragsforskningen visar positiva preliminära data för en ny potentiell uppföljande indikation för
MFA-370", avslutar Sjöblom-Hallén.


Ectin Research, Mkr Q2-2022 Q2-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -3,5 -2,3
Nettoresultat -3,5 -2,4
Resultat per aktie, kronor -0,27 -0,47
Kassaflöde från löpande verksamhet -6,2 -2,1
Likvida medel 18,8 5,4 248,1%

Läs mer om Ectin Research AB