Hem

Publicerat: 2022-08-25 08:21:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Wicket Gaming AB: Wicket Gamings resultat minskade under kvartalet - öppnar för fler förvärv

Spelutvecklingsbolaget Wicket Gaming redovisar ingen omsättning under andra kvartalet. Rörelseförlusten ökade samtidigt.

Rörelseresultatet blev -3,2 miljoner kronor (-2,1).

Resultatet före och efter skatt var -3,4 miljoner kronor (-2,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,52 kronor (-0,78).

Tidigare i år förvärvade Wicket Gaming koncernen Wegesrand. Nu öppnar bolaget upp för att fler förvärv kan komma framöver.

"Förvärven är ett viktigt steg i vår strävan att etablera Wicket Gamings fyra vertikaler. I skrivande stund är vi i dialog med tre potentiella förvärvskandidater, som alla har funnits på vår radar under en längre tid. Wegesrand är vårt första förvärv, men vi har inte alls för avsikt att det ska vara det sista", säger vd Eric De Basso.


Wicket Gaming, Mkr Q2-2022 Q2-2021
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -3,2 -2,1
Resultat före skatt -3,4 -2,1
Nettoresultat -3,4 -2,1
Resultat per aktie, kronor -0,52 -0,78

Läs mer om Wicket Gaming AB