Publicerat: 2022-08-25 09:45:35

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om BPC Instruments AB: BPC Instruments har lämnat in tredje patentansökan för i år

Bioteknikbolaget BPC Instruments har lämnat in en patentansökan för ett nytt inkubationssystem för bolagets nästa generations analysinstrument med tillämpningar inom flera biotekniksektorer. Det framgår av ett pressmeddelande.

Med den patenterbara tekniken kommer BPC kunna erbjuda en unik mikrobiell inkubator som täcker ett brett temperaturintervall för olika mikrobiella respirationsanalyser och användarvänlighet samt hög värmeeffektivitet med låg energiförbrukning och koldioxidavtryck.

"Detta är ytterligare en banbrytande teknikutveckling som gör det möjligt för BPC att erbjuda en mer konkurrenskraftig och högintegrerad analysplattform för olika analyser av mikrobiell respiration. Den här tekniken passar perfekt in i det ökande kravet på miljö och hållbarhetsfrågor genom att avsevärt förbättra värmeeffektiviteten, sänka energiförbrukningen och koldioxidavtrycket. När den väl är helt kommersialiserad kommer den att bidra till att bibehålla den ledande positionen för BPC:s analysinstrument världen över inom både biogas- och sammanslagna industrisektorer. Om patentet beviljas kommer det att ge BPC 20 års skydd i viktiga marknadsregioner och kommer att vara en viktig tillgång för företaget", säger vd Dr. Jing Liu.

Läs mer om BPC Instruments AB