Hem

Publicerat: 2022-08-30 09:03:51

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SelectImmune Pharma AB (publ): Selectimmune Pharma rapporterar minskad rörelseförlust

Forskningsbolaget Selectimmune Pharma redovisar som planerat ingen omsättning under fjärde kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -3,0 miljoner kronor (-5,1).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -15,4 miljoner kronor (-10,5).

Likvida medel uppgick till 11,2 miljoner kronor (26,6).


Selectimmune Pharma, Mkr Q4-2021/2022 Q4-2020/2021 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -3,0 -5,1
Resultat före skatt -3,0 -5,1
Nettoresultat -3,0 -5,1
Kassaflöde från löpande verksamhet -15,4 -10,5
Likvida medel 11,2 26,6 -57,9%

Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)