Hem

Publicerat: 2022-08-31 12:17:13

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Transferator AB: Transferator rapporterar högre intäkter men ökad förlust i andra kvartalet

Riskkapitalbolaget Transferator redovisar högre intäkter och ökad förlust i andra kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 19,4 procent till 12,3 miljoner kronor (10,3).

Ebitda-resultatet blev -0,9 miljoner kronor (-0,2).

Rörelseresultatet blev -2,2 miljoner kronor (-1,1).

Resultatet före skatt var -1,7 miljoner kronor (-1,1).

Resultatet efter skatt blev -1,5 miljoner kronor (-0,9).

Transferator genomförde under kvartalet ett automatiskt inlösenförfarande på 105,8 miljoner kronor med utbetalning i början av juni.

"Rysslands invasion av Ukraina har påverkat verksamheten i koncernen på olika sätt. Leveranstider och priser på insatsvaror har ökat samtidigt som efterfrågan på koncernens produkter ökat. Ökade priser har till stora delar kompenserats mot slutkund men med vissa kvardröjande effekter", skriver bolaget i delårsrapporten.


Transferator, Mkr Q2-2022 Q2-2021 Förändring
Nettoomsättning 12,3 10,3 19,4%
EBITDA -0,9 -0,2
Rörelseresultat -2,2 -1,1
Resultat före skatt -1,7 -1,1
Nettoresultat -1,5 -0,9

Läs mer om Transferator AB