Hem

Publicerat: 2022-09-06 16:24:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Aquaticus Real Estate AB (publ): Aquaticus Real Estate nettoresultat var 4,8 miljoner i Q2 (R)

(rättelse avser jämförelsetal. Finwire rapporterade tidigare felaktigt halvårssiffror som jämförelsetal)

Aquaticus Real Estate redovisar små förändringar av sitt resultat mätt som kvartalstakt i det andra kvartalet. Det saknas jämförelsetal.

Hyresintäkterna uppgick till 11,1 miljoner kronor.

Driftnettot uppgick till 9,6 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 6 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 6 miljoner kronor. Resultatet efter skatt blev 4,8 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 1,57 kronor.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 6,5 miljoner kronor. Likvida medel uppgick till 36,7 miljoner kronor. Substansvärde per aktie låg på 116,6 kronor.

"Aquaticus verksamhet har under det första halvåret 2022 löpt på i enlighet med plan och bolagets finansiella position är stark. Bolaget har ett stabilt kassaflöde och en bra tillgång", säger vd Christofer Östman i en kommentar.

Han fortsätter.

"Trots den ändrade omvärldssituationen är fastighetsmarknaden fortsatt stark och en hög efterfrågan på hållbara kontorsfastigheter i bra lägen står kvar. Vi har inte kunnat se någon direkt påverkan på bolagets verksamhet till följd av dessa händelser."Aquaticus Real Estate, Mkr Q2-2022
Hyresintäkter 11,1
Driftöverskott 9,6
Förvaltningsresultat 6
Resultat före skatt 6
Nettoresultat 4,8
Resultat per aktie, kronor 1,57
Substansvärde per aktie, kronor 116,6
Kassaflöde från löpande verksamhet 6,5
Likvida medel 36,7

Läs mer om Aquaticus Real Estate AB (publ)