Hem

Publicerat: 2022-09-07 08:19:46

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Ectin Research AB: Ectin Research ska ta in cirka 25 miljoner genom nyemission - försenar studiestart

Läkemedelsbolaget Ectin Research har beslutat om en nyemission som kan tillföra 24,7 miljoner kronor före emissionskostnader, som vid fullteckning beräknas uppgå till 1,9 miljoner kronor. Teckningskurs är satt till 0,65 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

En aktie vid avstämningsdagen ger rätt till en teckningsrätt. En teckningsrätt berättigar teckning av tre nya aktier i Ectin. Sista dag för handel med Bolagets aktier, inklusive rätt att delta i emissionen, är den 12 oktober 2022. Första dag för handel med Bolagets aktier, exklusive rätt att delta i emissionen, är den 13 oktober 2022.

Pengarna ska finansiera genomförandet av fas 1-delen av den kliniska fas 1/2-studien. Starten av fas 1-delen skjuts upp tills finansieringen är på plats, vilket beräknas ske i december. Vid sommaren 2023 beräknas studien vara slutförd.

Genomförande av fas 2-delen kommer kräva ytterligare kapital.

Bolagets kandidat MFA-370 utvecklas för att behandla patienter med metastaserad urotelial blåscancer.

Styrelse, grundare, ledning och utvalda befintliga ägare har ingått avtal om att teckna 8,7 procent av emissionen.

Emissionen är föremål för godkännande vid en extra bolagsstämma, som bolaget avser hålla den 10 oktober.

Läs mer om Ectin Research AB