Hem

Publicerat: 2022-09-16 08:04:13

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om RhoVac AB: Rhovac ställer in den extra bolagsstämma den 3 oktober

Forskningsbolaget Rhovac har beslutat att ställa in den extra bolagsstämma som planerats till den 3 oktober. Kallelsen till stämman offentliggjordes den 26 augusti. Det framgår av ett pressmeddelande.

Rhovac har sedan det negativa resultatet från den avgörande kliniska fas IIb-studien presenterades i maj 2022, som ett alternativ till en frivillig likvidation av bolaget, undersökt möjligheter till ett samgående med något annat bolag och parallellt analyserat resultatet från den kliniska studien mer i detalj.

Möjligheten till samgående utvärderas fortfarande och styrelsen bedömer inte att frågan är utredd tillräckligt för att kunna ställa ett slutligt förslag till en extra bolagsstämma. För att ge bolaget mer tid att grundligt utvärdera alla möjligheter att driva verksamheten vidare i någon för aktieägarna attraktiv form, har styrelsen beslutat att ställa in den planerade extra bolagsstämman för att istället sammankalla en extra bolagsstämma vid en senare tidpunkt.

Styrelsens bedömning är att en extra bolagsstämma kommer att kunna hållas under innevarande år och avser att återkomma med vidare information när sådan föreligger.

Läs mer om RhoVac AB