Hem

Publicerat: 2022-09-30 09:18:36

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vadsbo SwitchTech Group AB: Vadsbo Switchtech köper belysningsföretaget Ledlab

Teknikbolaget Vadsbo Switchtech har förvärvat alla aktier i belysningsföretaget Ledlab. Affären finansieras delvis genom en apportemission samt genom en kontant betalning på 3 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

En resultatbaserad tilläggsköpeskilling på maximalt 10 miljoner kronor ska betalas efter 2025 års bokslut, förutsatt att vissa uppsatta tillväxtmål är nådda, framgår det av pressmeddelandet.

Ledlab omsätter cirka 14 miljoner kronor och har ett beräknat rörelseresultat på cirka 1,2 miljoner kronor för 2022. Förvärvet konsolideras i räkenskaperna per den 1 oktober.

"I och med förvärvet av LedLab AB genomför koncernen sitt första förvärv och breddar erbjudandet framåt. Fokus kommande period är att utvinna synergier mellan dotterbolagen. Både Vadsbo och LedLab arbetar med ett fokus på projekt och har produktportföljer som kompletterar varandra. Vi välkomnar LedLab in i Vadsbo-koncernen och ser fram emot det gemensamma arbetat tillsammans", säger Henrik Lönner, vd på Vadsbo Switchtech.

Bemyndigande för apportemissionen gavs av bolagsstämman 19 maj i år. Antalet aktier i emissionen är 833 334 till teckningskursen 3,6 kronor.

Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB