Nyheter | Spotlight
Hem

Reports

Publicerat: 2017-08-17 08:00:00

Consensus Asset Management AB: Delårsrapport Q2, 2017

·
Kraftigt stigande omsättning till 20 MSEK (+72%)

·
Resultatförbättring till +7,2 MSEK efter skatt (+6,1 MSEK)

·
Det förvaltade kapitalet ökade under kvartalet med ca 1,3 miljarder kronor

·
Consensus Småbolag (+16,91%) rankas efter första halvåret som nr 2 inom kategorin Nordiska bolag hos Morningstar.

·
Consensus Lighthouse Asset visar 11/12 månader med positivt förvaltningsresultat

·
Nytt "Meeting Point" etablerat i Värnamo med god kundtillströmning på kort tid

·
Fortsatt expansion i Jönköping med nyanställning med start i mitten av september

Finansiell information

April - juni 2017

- Bolagets rörelseintäkter för perioden uppgick till 20,0 MSEK (11,6).

- Resultat efter skatt uppgick till 7,2 MSEK (1,1).

- Resultat per aktie uppgick till 0,96 öre (0,15).

Januari - juni 2017

- Bolagets rörelseintäkter för perioden uppgick till 29,4 MSEK (17,5).

- Resultat efter skatt uppgick till 8,3 MSEK (-1,7).

- Resultat per aktie uppgick till 1,10 öre (-0,23).

För att ta del av hela delårsrapporten: http://www.consensusam.se/om/investor-relations/

Läs mer om Consensus Asset Management AB