Hem

Publicerat: 2022-10-25 09:41:26

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SelectImmune Pharma AB (publ): Selectimmune Pharmas styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i forskningsbolaget Selectimmune Pharma kallas till årsstämma onsdagen den 23 november i Malmö.

Styrelsen förelsår att ingen utdelning lämnas.

Aktieägare som representerar mer än 50 procent av rösterna föreslår omval av den sittande styrelsen, bestående av styrelseordförande Catharina Svanborg samt styrelseledamöterna Helena Lomberg, Carl-Johan Wachtmeister och Gabriela Godaly.

Läs mer om SelectImmune Pharma AB (publ)