Hem

Publicerat: 2022-11-07 12:49:30

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Ectin Research AB: Ectin Research inleder ytterligare prekliniska studier

Med syfte att fördjupa kunskapen om potentialen för läkemedelskandidaten MFA-370 har Ectin Research inlett en serie prekliniska studier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ectin har sedan tidigare påvisat att kandidaten potentiellt kan nyttjas för behandling av celler från andra cancertyper än blåscancer, såsom bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

Styrelsen i Ectin beslutade, i enlighet med vad som kommunicerats via pressmeddelande den 7 oktober 2022, att avbryta planerad företrädesemission beaktande de rådande marknadsförhållandena då de ansåg att det var gynnsammare för bolaget och aktieägarna att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter.

Läs mer om Ectin Research AB