Hem

Publicerat: 2022-11-08 08:05:15

Amhult 2: Uppdatering - Kalqyl

Sammantaget visade rapporten på nytt att Amhult 2 har hanterat förutsättningarna på ett väl sätt. Driftnettot ökade ännu en gång i högre utsträckning än hyresintäkterna, även om den procentuella utvecklingen för förvaltningsresultatet var lägre. Vidare närmar sig kvarter Spitfire ett färdigställande, vilket vi ser kommer resultera i både ökade hyresintäkter och uppvärdering av fastighetsbeståndet 2023. Utöver detta har anbud för kvarter Hercules inkommit.

Länk till analysen

Läs mer om Amhult 2 AB