Hem

Publicerat: 2022-11-10 09:43:44

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PEPTONIC Medical AB: Peptonic Medicals rörelseförlust minskade i Q3

Forskningsbolaget Peptonic Medical redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

"För andra kvartalet i rad förbättrar vi vårt resultat. De viktigaste bakomliggande orsakerna är fortsatt positiv försäljningsutveckling av bolagets vaginala självtester till partners i USA och Europa samt arbetet med att fokusera Lunette till färre marknader", säger vd Erik Sundquist.

Omsättningen steg till 12,1 miljoner kronor (7,2).

Resultatet i kvartal tre påverkas negativt av en reservering motsvarande 0,5 miljoner kronor för den företagsbot EBM yrkar mot bolaget på grund av ett finansieringsupplägg 2019.

Rörelseresultatet blev -7,8 miljoner kronor (-9,9) och det justerade rörelseresultat uppgick till -7,3 miljoner kronor (-9,9). I andra kvartalet var rörelseförlusten 8,1 miljoner.

Resultatet före och efter skatt var -8,5 miljoner kronor (-9,9).

Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor (-0,05).

Likvida medel uppgick till 3,0 miljoner kronor (10,0).

"Efter kvartalets utgång har Peptonic Medical utnyttjat covid-låns facilitet hos Skatteverket, där 3,6 miljoner kronor har lånats med en mycket förmånlig ränta. Arbete med långsiktig finansiering har initierats", skriver bolaget.


Peptonic Medical, Mkr Q3-2022 Q3-2021
Nettoomsättning 12,1 7,2
Rörelseresultat -7,8 -9,9
Rörelseresultat, justerat -7,3 -9,9
Resultat före skatt -8,5 -9,9
Nettoresultat -8,5 -9,9
Resultat per aktie, kronor -0,04 -0,05
Likvida medel 3,0 10,0

Läs mer om PEPTONIC Medical AB