Hem

Publicerat: 2022-11-11 08:47:42

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om RhoVac AB: Rhovac minskade kostnaderna rejält - tittar på samgående

Forskningsbolaget Rhovac har minskat sina kostnader rejält.

Övriga intäkter uppgick till 3,9 miljoner kronor (0,5) under kvartalet.

Rörelseresultatet blev 1,3 miljoner kronor (-17,4). Resultatet före skatt var 1,4 miljoner kronor (-17,3). Resultatet efter skatt blev 1,4 miljoner kronor (-15,9). Resultat per aktie hamnade på 0,07 kronor (-0,83).

Likvida medel uppgick till 9,9 miljoner kronor (40,8).

"Det har nu gått några månader sedan vi presenterade resultaten från Rhovacs kliniska fas IIb-studie som inte lyckades visa önskad effekt. Vi har som tidigare rapporterat tagit konsekvensen av detta och arbetar nu med att söka efter möjligheter till ett samgående med ett annat bolag som alternativ till en likvidation", uppger vd Lars Hedbys i rapporten.

Rhovac-chefen skriver att ett samgående skulle kunna ge aktieägarna ett bra alternativ till en likvidation av Rhovac, ifall det är rätt förutsättningar.

"Den här processen har tagit längre tid än vi ursprungligen förväntade men givet att ett samgående skulle kunna vara en intressant väg framåt, beslutade vi att skjuta upp den stämma vi hade planerat till början av oktober. Vi är i skrivande stund inte färdiga med utvärderingen av möjligheter till samgående men kommer att kalla till en stämma när utvärderingen är klar och vi kan besluta om nästa steg för Rhovac", fortsätter han.

Hedbys skriver att man arbetar för att minimera kostnaderna för bolaget.


Rhovac, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Övriga intäkter 3,9 0,5 680,0%
Rörelseresultat 1,3 -17,4
Rörelsemarginal 33,3%
Resultat före skatt 1,4 -17,3
Nettoresultat 1,4 -15,9
Resultat per aktie, kronor 0,07 -0,83
Likvida medel 9,9 40,8 -75,7%

Läs mer om RhoVac AB