Hem

Publicerat: 2022-11-11 08:49:37

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hamlet Pharma AB: Hamlet Pharma förstärkte det kliniska programmet under Q1 - rörelseförlusten ökade något

Forskningsbolaget Hamlet Pharma redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -5,6 miljoner kronor (-2,0) och resultatet före och efter skatt var också -5,6 miljoner kronor (-2,0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -6,7 miljoner kronor (-4,3).

Likvida medel uppgick till 32,9 miljoner kronor (50,1).

"Under det första kvartalet av det nya räkenskapsåret har Hamlet Pharma förstärkt programmet för kliniska prövningar för fristående användning av Alpha1H i hos patienter med urinblåsecancer, fortsatt samarbetet med Neurochase Ltd för behandling av hjärntumörer
med Alpha1H, och i samarbete med externa partners, intensifierat utvecklingen av BAMLET
som läkemedelskandidat", skriver bolaget.


Hamlet Pharma, Mkr Q1-2022/2023 Q1-2021/2022 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -5,6 -2,0
Resultat före skatt -5,6 -2,0
Nettoresultat -5,6 -2,0
Kassaflöde från löpande verksamhet -6,7 -4,3
Likvida medel 32,9 50,1 -34,3%

Läs mer om Hamlet Pharma AB