Hem

Publicerat: 2022-11-11 09:13:29

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vadsbo SwitchTech Group AB: Vadsbo Switchtech ökar omsättning och ebitda-resultatet

Teknikbolaget Vadsbo Switchtech ökade omsättningen och ebitda-resultatet under det tredje kvartalet.

Omsättningen steg 4,1 procent till 7,6 miljoner kronor (7,3).

Ebitda-resultatet blev 0,4 miljoner kronor (0,2), med en ebitda-marginal på 5,3 procent (2,7).

Rörelseresultatet blev 0,1 miljoner kronor (-0,2), med en rörelsemarginal på 1,3 procent.

Resultatet efter skatt blev 0,0 miljoner kronor (-0,2). Kassaflödet under kvartalet uppgick till -3,9 miljoner kronor (0).

"Omsättningen i kvartalet ökade och resultatet var bättre jämfört med samma period föregående år. Vi ser att våra kostnadsåtgärder i kombination med ändrad prisbild ger positiv effekt. Vi har nu levererat hela ordern från det ledande globala teknikföretaget vilket resulterade i att vår omsättning inom OEM ökade under kvartalet jämfört med samma period föregående år. Vi ser förhoppningsfullt på att få nya orders under kommande kvartal", uppger vd Henrik Lönner i rapporten.

Vinteråret är bolagets statistiskt sett viktigaste period. Inom projekt ökade också bolaget sin order- och offerstock.

"Med detta i ryggen ser vi positivt på den fortsatta utvecklingen inom vårt projektsegment", uppger Lönner.

I likhet med många andra noterade bolag tar Vadsbo Switchtech-chefen upp frågan om inflation.

"Vi ser att den ökande inflationen och omvärldssituationen som råder leder till att investeringar i bostadsmarknaden bromsas. En lägre investeringstakt kan drabba även vårt erbjudande, trots att detta är direkt kopplat till energi- och kostnadsbesparingar. Det går inte att utesluta att vår affär kommer att påverkas negativt av omvärldssituationen."

Samtidigt ser han stora möjligheter.

"Vi har dock en framtidssäker, ökande affär och fortfarande en mindre marknadsandel inom kommersiella projekt där marknaden är stor. Vi ser fortsatt genomslag med vårt passande kunderbjudande. Vi tror att i ekonomiskt osäkra tider kommer företag se över lönsamheten i sina projekt och det bör leda till fortsatt fler projekt och förfrågningar då vårt erbjudande är attraktivt", uppger Henrik Lönner.

Bolaget utvärderar också kontinuerligt nya förvärvs- och investeringscase. Bolaget har också genomfört ett första förvärv, LedLab.


Vadsbo Switchtech, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 7,6 7,3 4,1%
EBITDA 0,4 0,2 100,0%
EBITDA-marginal 5,3% 2,7%
Rörelseresultat 0,1 -0,2
Rörelsemarginal 1,3%
Nettoresultat 0,0 -0,2

Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB