Publicerat: 2022-11-15 10:40:03

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Wicket Gaming AB: Wicket Gaming lämnar lägesrapport - öppnar för fler förvärv

Spelutvecklingsbolaget Wicket Gamings vd Eric de Basso säger i en lägesrapport att bolagets dotterkoncern Wegesrand från augusti till idag levererat ordrar för ett värde om cirka 10 miljoner kronor.

"Det ligger helt i linje med våra prognoser. Wegesrand skapar stadiga intäkter till koncernen och förväntar sig vinna ytterligare ordrar framöver", säger Wegesrand.

Wegesrand förvärvades definitivt den 5 oktober. I samband med förvärvet inleddes ett arbete att konsolidera och omstrukturera Wicket Gamings koncern, enligt de Basso.

"Framförallt måste detta ske mot bakgrund av vår tidigare uttalade ambition att säkerställa en förflyttning av utvecklingsresurser för Cricket Manager Pro, från externa konsulter till egna utvecklare inom dotterbolaget Linked Dimension."

Samtidigt öppnar de Basso upp för fler förvärv framöver. Wegesrand var Wicket Gamings första köp, och är enligt de Basso inte deras sista.

"Samtidigt är vi medvetna om att marknaden inte är helt optimal för förvärv, men vi bevakar läget och arbetar löpande med vår lista på önskade förvärvsobjekt. Vi ämnar slå till när marknaden tillåter oss."

Läs mer om Wicket Gaming AB