Hem

Publicerat: 2022-11-18 08:11:49

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om EasyFill AB: Easyfill ökade förlusten under tredje kvartalet

Butiksinredningsbolaget Easyfill redovisar minskande omsättning och ökad nettoförlust under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen sjönk till 25,7 miljoner kronor (27,2).

Ebitda-resultatet blev -3,2 miljoner kronor (2,3).

Resultatet efter skatt blev -5,3 miljoner kronor (-0,1), och per aktie -0,04 kronor (0,00).

Vd Tobias Sjölander betonar i rapporten vikten av att fokusera mer på försäljningen och att vara effektiva i hjälpen med partners.

"Nu skall vi gå från att sälja direkt med ett fåtal säljare, till att med de bästa partners vi kan hitta,
exempelvis HL Display, bearbeta i första hand Europa. För att lyckas med det så ligger vår
prioritet på att ta fram en ny modell som stöttar våra partners. Den första tiden har vi valt att
fokusera på att dokumentera och strömlinjeforma den process som skall hjälpa våra partners i
försäljning, order, tillverkning och leverans, samt att arbeta med kvalitetssäkring för att se till
att vi har nöjda kunder", säger Sjölander.


Easyfill, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 25,7 27,2 -5,5%
EBITDA -3,2 2,3
EBITDA-marginal 8,5%
Nettoresultat -5,3 -0,1
Resultat per aktie, kronor -0,04 0,00

Läs mer om EasyFill AB