Publicerat: 2022-11-22 08:15:06

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Ectin Research AB: Ectin Research utvärderar fortfarande finansieringsmöjligheter - rörelseförlusten minskade något

Läkemedelsbolaget Ectin Research redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

Rörelseresultatet blev -4,5 miljoner kronor (-4,7).

Resultatet före skatt var också -4,5 miljoner kronor (-5,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,35 kronor (-0,59).

Likvida medel uppgick till 17,0 miljoner kronor (27,5).

I början av september beslutade Ectins styrelse att senarelägga studiestarten av den kliniska fas I/II-studien med MFA-370 då bolagets kapital inte var tillräckligt. Styrelsen beslutade även om en företrädesemission, som avbröts på grund av "ogynnsamma förutsättningar".

"Planen för vår affärsutveckling innefattar nu aktiviteter för att knyta affärsutvecklingskompetenser till vår operativa verksamhet som skall utvärdera alternativa finansieringsmöjligheter för att kunna initiera studien så snart det är möjligt", skriver vd Anna Sjöblom-Hallén i rapporten.

Avseende MFA-370 har bolaget tidigare presenterat prekliniska resultat som visar att kandidaten potentiellt kan användas för behandling av celler från andra cancertyper än blåscancer, såsom bröst-, kolorektal- och prostatacancer.


Ectin Research, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -4,5 -4,7
Resultat före skatt -4,5 -5,8
Resultat per aktie, kronor -0,35 -0,59
Likvida medel 17,0 27,5 -38,2%

Läs mer om Ectin Research AB