Hem

Publicerat: 2022-11-30 12:49:33

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Transferator AB: Transferator ökar förlusten - har kompenserat högre priser mot slutkund

Riskkapitalbolaget Transferator redovisar ökande omsättning men en lägre vinst under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg till 12,7 miljoner kronor (10,9).

Ebitda-resultatet blev 4,2 miljoner kronor (2,2), med en ebitda-marginal på 33,1 procent (20,2).

Rörelseresultatet blev 2,9 miljoner kronor (0,7), med en rörelsemarginal på 22,8 procent (6,4).

Resultatet före skatt var 2,7 miljoner kronor (7,1).

Resultatet efter skatt blev 2,9 miljoner kronor (7,3).

Bolaget skriver liksom i föregående rapporten att man varit påverkade av Rysslands invasion av Ukraina på diverse sätt.

"Leveranstider och priser på insatsvaror har ökat samtidigt som efterfrågan på koncernens produkter ökat. Ökade priser har till stora delar kompenserats mot slutkund", heter det.


Transferator, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 12,7 10,9 16,5%
EBITDA 4,2 2,2 90,9%
EBITDA-marginal 33,1% 20,2%
Rörelseresultat 2,9 0,7 314,3%
Rörelsemarginal 22,8% 6,4%
Resultat före skatt 2,7 7,1 -62,0%
Nettoresultat 2,9 7,3 -60,3%

Läs mer om Transferator AB