Hem

Publicerat: 2022-12-19 11:12:34

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Ortoma AB: Ortoma genomför företrädesemission på 73 miljoner kronor

Medicinteknikbolaget Ortomas styrelse föreslår att bolaget genomför en nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna på 73 miljoner kronor före emissionskostnader. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 10 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen är säkrad till 55 miljoner kronor, motsvarande 75 procent av emissionsvolymen.
Nyemissionen ska godkännas på extra bolagstämma den 18 januari 2023.

Styrelsen har beslutat att tidigarelägga publiceringen av bokslutet för 2022 till den 20 januari 2023.

Ortoma har även ingått avtal om brygglån om 10 miljoner kronor med Råsunda Förvaltning och Gerhard Dal. Lånet upptas med en uppläggningsavgift om 5,0 procent av kapitalbeloppet och en månatlig ränta om 1,25 procent.

Bolagets ambition är vidare att genomföra ett listbyte från Spotlight till Nasdaq First North Growth Market under det första kvartalet 2023.

Emissionsvillkoren innebär att en aktie ger en uniträtt. Tre uniträtter ger rätt att teckna en unit för 11 kronor. Varje unit består av två nyemitterade B-aktier och en vederlagsfri teckningsoption. Emissionsvillkoren motsvarar därmed 2:3 till teckningskursen 5,50 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 23 januari och aktien handlas exklusive uniträtt den 24 januari. Teckningstiden löper från 27 januari till 10 februari och handel med uniträtter sker den 27 januari till 7 februari.

Kapitaltillskottet ska användas för viktiga kommersiella produktanpassningar, vidareutveckling av bolagets koncept för konvertering av 2D-röntgenbilder till 3D, samt att möta regulatoriska och juridiska krav på utvalda marknader.

Läs mer om Ortoma AB