Publicerat: 2023-01-30 12:07:05

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Thinc Collective AB: Thinc Collective förvärvar 20 procent av aktierna i Fabuleux

Kommunikationsbyrån Thinc Collective förvärvar 20 procent av aktierna i kommunikationsbyrån Fabuleux (FAB). Det framgår av ett pressmeddelande och affären följer på en avsiktsförklaring i december 2022.

Köpeskillingen uppgår preliminärt till 0,6 miljoner kronor kontant plus tilläggsköpeskilling baserad på resultatutfallet 2023. Dessutom erhåller Thinc en option att förvärva ytterligare 20 procent av aktierna i Fabuleux under 2025. Villkoren är i allt väsentligt i linje med den tidigare avsiktsförklaringen.

"Det känns otroligt bra att förvärvet av FAB är klart. Vi har en beprövad förvärvsmodell och en målsättning att fortsätta expandera både organiskt samt genom förvärv inom event, kommunikation och media. Förvärvet av FAB visar tydligt att vi fortsätter enligt vår lagda strategi. Teamet på FAB är redan involverade i ett antal koncerngemensamma projekt, vilket lovar gott inför framtiden", säger Anders Wallqvist, koncernchef för Thinc Collective, i en kommentar.

FAB har 5 anställda med kontor i Göteborg. Under räkenskapsåret 2022 var omsättningen cirka 6 miljoner kronor med ett resultat före skatt på 0,36 miljoner.

Läs mer om Thinc Collective AB