Hem

Publicerat: 2023-01-30 12:52:46

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Biofrigas Sweden AB: Biofrigas ser läge att ta sig in på tyska marknaden

Biofrigas har påbörjat ett omfattande projekt för att etablera sig på den tyska marknaden. Projektet kallas Swedish-German Cleantech Platform och drivs av tysk-svenska Handelskammaren på uppdrag av Energimyndigheten, vilka båda deltar i projektet. Det framgår av ett utskick.

Programmet har startat och löper under 2023. I projektet ingår bland annat två resor till Tyskland för att knyta affärskontakter och inleda marknadsbearbetning.

Biofrigas har vidareutvecklat sin anläggning CryoSep till CryoSep P för högre kapaciteter, och genomför systemtester för denna under första halvåret i år. CryoSep P kommer också att vara basen för erbjudandet i Tyskland.

- Den tyska energimarknaden står inför stora utmaningar främst på grund av de stora volymer rysk gas som behöver ersättas med andra alternativ, säger Jonas Stålhandske, vd för Biofrigas Sweden i en skriftlig kommentar.

Det kommer påverka både befintliga biogasanläggningar där man behöver öka kapaciteten, samt etablering av nya anläggningar.

Idag finns 11 000 biogasanläggningar i Tyskland där merparten producerar el. Men subventionerna för elproduktion är på väg att fasas ut, och därför behöver man att titta på alternativa avsättningsområden för gasen och då är flytande biogas ett mycket intressant alternativ, förklarar Stålhandske.

European Biogas Association bedömer att minst 5 000 nya anläggningar för biogasproduktion och uppgradering behöver byggas i Europa inom ramen för REPowerEU, och den tyska marknaden kommer utgöra en väsentlig del av dessa, framgår det också av pressmeddelandet.

Läs mer om Biofrigas Sweden AB