Hem

Publicerat: 2023-02-24 15:10:24

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Aquaticus Real Estate AB (publ): Aquaticus Real Estate ökar förvaltningsresultatet, sänker utdelningen

Fastighetsbolaget Aquaticus Real Estate redovisar ett ökat förvaltningsresultat i fjärde kvartalet 2022, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår sänkt utdelning.

Hyresintäkterna steg till 10,9 miljoner kronor (10,5), en ökning med 3,8 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 9,4 miljoner kronor (9,3), en ökning med 1,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 6,0 miljoner kronor (5,6), en ökning med 7,1 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -14,1 miljoner kronor (32,0).

Resultatet före skatt var -8,1 miljoner kronor (37,6).

Resultatet efter skatt blev -6,4 miljoner kronor (30,5).

Resultat per aktie hamnade på -2,07 kronor (9,90).

Styrelsen föreslår en utdelning på 4,00 kronor per aktie (7,40), en sänkning på 46 procent.

"Trots att bolaget har en stark finansiell ställning och stabila kassaflöden har styrelsen beslutat om att lämna ett utdelningsförslag för 2023 som är lägre än bolagets långsiktiga utdelningspolicy. Avsteget från policyn är en direkt försiktighetsåtgärd då det råder stor osäkerhet kring viktiga förutsättningar för fastighetsbolag", skriver bolaget som motivering.

Aquaticus verksamhet har under 2022 löpt på i enlighet med plan och bolagets finansiella position är stark, skriver bolaget i bokslutet.


Aquaticus Real Estate, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Hyresintäkter 10,9 10,5 3,8%
Driftnetto 9,4 9,3 1,1%
Förvaltningsresultat 6,0 5,6 7,1%
Värdeförändringar fastigheter, totalt -14,1 32,0
Resultat före skatt -8,1 37,6
Nettoresultat -6,4 30,5
Resultat per aktie, kronor -2,07 9,90
Utdelning per aktie, kronor 4,00 7,40 -45,9%

Läs mer om Aquaticus Real Estate AB (publ)