Publicerat: 2023-02-28 15:33:48

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Transferator AB: Transferator rapporterar ökat ebitda-resultat

Riskkapitalbolaget Transferator redovisar ökande omsättning och förbättrat ebitda-resultat i fjärde kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 17,0 procent till 15,8 miljoner kronor (13,5).

Ebitda-resultatet blev 1,4 miljoner kronor (0,4), med en ebitda-marginal på 8,9 procent (3,0).

Rörelseresultatet blev -0,8 miljoner kronor (-0,9).

Resultatet före skatt var 1,6 miljoner kronor (92,7).

Resultatet efter skatt blev 1,8 miljoner kronor (92,8), en minskning med 98,1 procent mot föregående år.

Eventuell utdelning kommer framgå av kallelsen till årsstämma. Bolaget har ännu inte fastställt någon dag för årsstämma men den beräknas avhållas i maj 2023.


Transferator, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 15,8 13,5 17,0%
EBITDA 1,4 0,4 250,0%
EBITDA-marginal 8,9% 3,0%
Rörelseresultat -0,8 -0,9
Resultat före skatt 1,6 92,7 -98,3%
Nettoresultat 1,8 92,8 -98,1%

Läs mer om Transferator AB