Hem

Publicerat: 2023-03-10 06:54:58

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Wicket Gaming AB: Wicket Gamings företrädesemission tecknades till 70,7 procent

Spelutvecklingsbolaget Wicket Gamings företrädesemission tecknades till 70,7 procent, varav 29,3 procent tecknades med stöd av uniträtter och 41,4 procent utan stöd.

Företaget har inte behövt använda sina garanter. Emissionen inbringar cirka 33 miljoner kronor, varav cirka 26,6 miljoner är kontant och 6,4 miljoner avser kvittningar av fordringar.

Wicket Gaming kan stärka kassan ytterligare i höst då bolagets teckningsoptioner, TO2, kan tecknas.

Garanterna har möjlighet att välja att få antingen sin ersättning kontant, 15 procent av garanterat belopp, eller genom aktier, 20 procent av garanterat belopp.

Mangold var rådgivare.

Läs mer om Wicket Gaming AB