Hem

Publicerat: 2023-04-03 14:40:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Transferator AB: Transferator får nästan 24 miljoner kronor i tilläggsköpeskilling för Elkab Studios

Riskkapitalbolaget Transferator kommer erhålla en första tilläggsköpeskilling för Elkab Studios om 2,29 miljoner dollar, motsvarande 23,8 miljoner kronor. Likviden förväntas erläggas till det helägda dotterbolaget Transferator Ventures under april och resultatförs i bolagets räkenskaper när den inflyter.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Transferator Ventures uppger att de har fått information av köparen Light & Wonder, tidigare Scientific Games Corporation, att förutsättningarna för att den första tilläggsköpeskillingen för sålda aktier i Elkab Studios enligt förvärvsavtalet har uppfyllts.

Den aktuella tilläggsköpeskillingen utgör utfall för år 2022. Enligt avtal kan Transferator Ventures även komma att erhålla tilläggsköpeskillingar för åren 2023 samt 2024 baserat på den finansiell utvecklingen i Elk Studios. De kvarvarande tilläggsköpeskillingarna kan om de faller ut uppgå till maximalt 4,7 miljoner dollar.

Affären gjordes upp i början av december 2021.

Läs mer om Transferator AB