Market Notices

Publicerat: 2017-12-22 17:28:40

Spotlight: Marknadsmeddelande 333/17 - Avnotering av HQ AB

HQ AB avnoteras från Aktietorget efter marknadens stängning den 22 december 2017, se pressmeddelande från bolaget för mer information.

Aktien kommer att vara handelsstoppad fram till avnotering.  

Information om aktien:
Kortnamn: HQ
ISIN-kod SE0000622656
Orderbok-ID: 4114
CFI: ESVUFR
FISN: HQ/SH

Sista dag för handel: 22 december 2017

Stockholm den 22 december 2017 

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Läs mer hos Cision
Läs mer om HQ AB