Publicerat: 2023-04-26 13:28:19

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Ectin Research AB: Två styrelseledamöter i Ectin Research avböjer omval.

Aktieägarna i läkemedelsbolaget Ectin Research kallas till årsstämma tisdagen den 30 maj i Mölndal.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Styrelseledamöterna Anders Waas och Peter Falk har avböjt omval.

Omval föreslås av styrelseordförande Hans-Peter Ostler, styrelseledamöterna Fredrik Andersson, Christer Edlund, Göran Gannedahl och Marie-Lois Ivarsson samt styrelsesuppleanterna Klementina Österberg och Hans Ivarsson.

Läs mer om Ectin Research AB