Publicerat: 2023-04-28 08:28:19

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Streamify AB: Streamify ökar omsättning och rörelseresultat - återkommande intäkter fortsätter öka

Mjukvaruplattformen Streamify redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Även rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg 42,9 procent till 1,0 miljoner kronor (0,7).

Rörelseresultatet blev -2,6 miljoner kronor (-2,8).

Resultatet efter skatt blev -2,6 miljoner kronor (-2,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,15 kronor (-0,36).

Likvida medel uppgick till 1,3 miljoner kronor (8,5).

Månatliga återkommande intäkter (MRR) från aktiva kundabonnemang uppgick till 231 000 kronor, jämfört med samma period i fjol har MRR växt med 172 procent. Årligen återkommande intäkter (ARR) uppgick till 2,7 miljoner kronor.

"Va°rt ba¨sta ro¨relseresultat hittills sedan vi klev in pa° Live shopping-marknaden. Utan att o¨ka va°ra ro¨relsekostnader har va°r tillva¨xttakt fortsatt att stiga. O¨kad omsa¨ttning i kombination med la¨gre kostnader inneba¨r att va°rt resultat fo¨rba¨ttras och min bedo¨mning a¨r vi kan na° lo¨nsamhet utan att beho¨va go¨ra na°gra sto¨rre investeringar i organisation eller teknik", skriver bolagets vd, Johan Klitkou.

Nya kunder bolaget väljer att lyfta fram som tillkommit under a°rets fo¨rsta kvartal a¨r GLOWiD, EuroSko Gruppen AS, Newhouse, Emma S. Skincare, Najell, Vendela Beauty och Photowall.


Streamify, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 1,0 0,7 42,9%
Rörelseresultat -2,6 -2,8
Nettoresultat -2,6 -2,8
Resultat per aktie, kronor -0,15 -0,36
Likvida medel 1,3 8,5 -84,7%

Läs mer om Streamify AB