Hem

Publicerat: 2023-05-08 06:44:41

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om CHOSA Oncology AB: Chosa Oncology minskar förlusten rejält - är i dialog aveende iCIP-programmet

Forskningsbolaget Chosa Oncology redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

Rörelseresultatet blev -2,2 miljoner kronor (-17,3).

Resultatet före skatt var -2,3 miljoner kronor (-17,2).

Resultatet efter skatt blev -2,3 miljoner kronor (-14,3), och per aktie -0,037 kronor (-0,75).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1,4 miljoner kronor (-16,4).

Likvida medel uppgick till 17,5 miljoner kronor (13,7).

I rapporten uppges det att bolaget för dialoger med läkemedelsbolag som kan tros ha intresse att förvärva iCIP-programmet genom partnerskap eller direkt förvärv.

"Parallellt med försäljningsaktiviteterna kommer bolaget också att skapa värde genom att bestämma vägen till godkännande tillsammans med tillsynsmyndigheterna, och genom att så långt som möjligt förbereda nästa kliniska studie samt initiera uppskalningsprocessen för tillverkning av LiPlaCis för kommersiellt bruk", säger vd Peter Buhl Jensen.

Chosa har de globala rättigheterna till LiPlaCis och cisplatin DRP. LiPlaCis är ett läkemedel i en liposomberedning och DRP ett gentest som kan identifiera de patienter som har nytta av produkten. Tillsammans kallar bolaget produkten för iCIP.


Chosa Oncology, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -2,2 -17,3
Resultat före skatt -2,3 -17,2
Nettoresultat -2,3 -14,3
Resultat per aktie, kronor -0,037 -0,75
Kassaflöde från löpande verksamhet 1,4 -16,4
Likvida medel 17,5 13,7 27,7%

Läs mer om CHOSA Oncology AB