Hem

Market Notices

Publicerat: 2018-01-24 16:57:19

Spotlight: Marknadsmeddelande 33/18 - Sista dag för handel med Quickcool AB:s TO 1 är den 30 januari 2018

Sista dag för handel i bolagets teckningsoption, QUICK TO 1, är den 30 januari 2018. 

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: QUICK TO 1
ISIN-kod: SE0009267990
Orderbok-ID: 40YF
CFI: RMXXXX
FISN: QUICKCOOL/OPT RTS 20180201
Sista handelsdag: 30 januari 2018

Stockholm den 24 januari 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se 

Läs mer hos Cision
Läs mer om QuickCool AB